KURS DLA NAUCZYCIELI

kurs dla nauczycieli
kurs dla nauczycieli
kurs dla nauczycieli
kurs dla nauczycieli
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Nauczyciel jest jednym z najstarszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów za świecie. Jego rola w procesie kształcenia nie polega jedynie na samej nauce, zapewnia on bowiem prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz emocjonalny swoim podopiecznym. Jednak najbardziej istotne w codziennej działalności, są kwestie bezpieczeństwa zdrowia i życia dziecka. W obliczu zagrożenia, to właśnie od nauczyciela wymagana jest szybka i odpowiednia reakcja, która może uratować zdrowie i życie wychowankom.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów został opracowany na podstawie najczęstszych zagrożeń związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, urazami, czy nagłymi zachorowaniami. Po jego ukończeniu słuchacz zdobywa obszerną wiedzę i umiejętności gwarantujące bezpieczne i prawidłowe postępowanie ratunkowe, nawet w najbardziej dramatycznej sytuacji.

Tematyka szkoleniowa:
 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.
 2. Zasady postępowania z dzieckiem.
 3. Jak zachować się na miejscu wypadku:
  • bezpieczeństwo własne
  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 4. Działania ratunkowe w zespole.
 5. Powiadomienie służb ratowniczych.
 6. Kontrola i ocena podstawowych funkcji życiowych.
 7. Omdlenia – postępowanie z nieprzytomnym.
 8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:
  • dorosły
  • dziecko
 9. Użycie defibrylatora AED.
 10. Pozycja boczna bezpieczna oraz pozostałe ułożenia ratownicze.
 11. Postępowanie w przypadku zadławienia.
 12. Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, zaopatrzenie amputacji.
 13. Postępowanie we wstrząsie krwotocznym.
 14. Oparzenia.
  • termiczne
  • chemiczne
 15. Porażenia prądem.
 16. Zatrucia.
 17. Nagłe zachorowania:
  • atak padaczki
  • astma
  • cukrzyca
  • reakcje uczuleniowe
 18. Omówienie wyposażenia oraz zastosowanie apteczek pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ratowniczą w sposób prosty i zrozumiały a zarazem interesujący i dynamiczny. Wiedza jaką przekazujemy, oparta jest o najnowsze wytyczne światowych organizacji wyznaczających standardy w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Metody nauczania prowadzone są na podstawie scenariuszy dotyczących stanów zagrożenia życia.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy. Dokument ten jest honorowany na terenie całego kraju, spełnia wymogi Kodeksu Pracy i przepisów BHP. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają wysokiej klasy maseczki ochronne do prowadzenia bezpiecznej, sztucznej wentylacji metodą usta-usta.

KOSZT KURSU OD OSOBY - 130zł brutto Teraz Promocja: 100 zł brutto !!!

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Miejscem szkolenia jest ośrodek zamawiającego.

Skutecznie udzielona pomoc niejednokrotnie wpłynęła na życie jak i również na pozytywny wizerunek placówki, jako miejsca bezpiecznego i posiadającego kompetentnych pracowników. Rozwój kompetencji kadry wychowawczej z pewnością przyczyni się wzrostu zaufania rodziców, poszukujących bezpiecznego przedszkola czy szkoły.

Zapraszamy!

ZAMÓW SZKOLENIE LUB DOŁĄCZ DO GRUPY KURSU!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE