SEMINARIUM: DROGI ODDECHOWE ORAZ TLENOTERAPIA

Program seminarium zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Odbiorcy: ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, ratownicy KPP oraz studenci kierunków medycznych.

Tematyka:
 1. Bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych:
  - rękoczyn czoło-żuchwa
  - rękoczyn rękoczyn Esmarcha
  - zmodyfikowany rękoczyn Esmarcha
 2. Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych – wykłady i ćwiczenia:
  - rurka ustno-gardłowa
  - rurka nosowo-gardłowa
  - rurka intubacyjna
  - rurka krtaniowa I typu LTD
  - rurka krtaniowa II typu LTS-D
  - maska krtaniowa LMA
  - maska krtaniowa typu cobra
  - maska i-gel
  - rurka combitube
 3. Hipoksja jako odwracalna przyczyna NZK
 4. Tlenoterapia u pacjentów w stanach nagłych
 5. Monitorowanie czynności układu oddechowego w stanach nagłych
 6. Ostra niewydolność oddechowa - teoria
 7. Ciało obce w drogach oddechowych u pacjentów w różnych grupach wiekowych.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Punkty edukacyjne: 8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie seminarium.

Zapraszamy!

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE MEDYCZNE JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE