KURS TECC

kurs tecc
kurs tecc
kurs tecc
kurs tecc
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.
TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE

Opracowano z wykorzystaniem programu US Army CLS course – podkurs ISO 875. Szkolenie zgodne z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Komitetu Tactical Combat Casualty Care.

Założenia:

Kurs TECC realizowany jest dla osób i jednostek w środowisku cywilnym MSWiA oraz strukturach systemu zarządzania kryzysowego np. Straż Miejsca, Służba Ochrony Lotniska, Służba Ochrony Kolei, Służba Ochrony Metra, Agencje Ochrony zespoły i jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz pozostałe osoby zainteresowanie tematem szkolenia.

Kurs ma zaprezentować i zaznajomić jego uczestników z procedurami wojskowymi TCCC (CLS) i sposobami jego wykorzystania w środowisku cywilnym. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy.

Kurs przewidziany jest dla osób z, jak również bez wykształcenia medycznego i przygotowuje uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz procedur wykraczających poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Koncentruje się wokół zagadnień związanych z najczęściej występującymi urazami i obrażeniami oraz uczy procedur niezbędnych do ratowania życia i zdrowia w sytuacjach kryzysowych (np. ataki terrorystyczne, zagrożenia imprez masowych, katastrofy, kataklizmy) a także stabilizacji stanu poszkodowanych w oczekiwaniu na przybycie zespołu medycznego lub ewakuacji.

Cele:

Nauczenie uczestników kursu procedur i zasad postępowania, w umiejętności pozwalające na ratowanie życia i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia kryzysowego obniżając ryzyko pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanych oraz ich śmierci.

Tematyka:

1.) Założenia i priorytety TECC

2.) Protokół MARCHE – procedura kolejności działań ratunkowych

3.) Krwotoki rodzaje i sposoby i zaopatrzenia

- stazy taktyczne

- opatrunki hemostatyczne

3.) Sposoby zapewnienia drożności dróg oddechowych

- przyrządowe

- bez przyrządowe

4.) Ocenia parametrów życiowych

5.) Odma rodzaje i sposoby odbarczenia

- opatrunki okluzyjne

- opatrunki wentylowe

- opatrunki improwizowanie

6.) Rozpoznanie i leczenie wstrząsu hipowolemicznego

- fazy rozwoju wstrząsu, objawy i zapobieganie

7.) Hipotermia – rozpoznanie i leczenie

8.) Założenia karty medycznej

9.) TRIAGE - segregacja medyczna i wypadki masowe

10.) Ewakuacja rannego za pomocą noszy

11.) Ćwiczenia – symulacje zdarzeń

12.) Egzamin

Osprzęt:

Wyposażenie obowiązkowe: Ubiór do wykorzystania w warunkach „brudnych”. System kieszeni zapewniający przenoszenie środków medycznych/opatrunkowych.
Wyposażenie opcjonalne: pas, kamizelka lub szelki taktyczne, indywidualny pakiet medyczny.
W przypadku służb pracujących na co dzień w uposażeniu taktycznym zalecamy ubiór w taki samym oprzyrządowaniu.

Czas trwania kursu:

20h zajęć teoretycznych i praktycznych
Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.

Egzamin:

Egzamin, składaja się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna egzaminu to test wielokrotnego wyboru, zaś praktyczna to scenariusz symulujący sytuację zdarzenia kryzysowego.

W przypadku nie zaliczenia części pisemnej, jeżeli ilość błędów nie była większa niż trzy od minimalnej zakładanej do zaliczenia testu, uczestnik kursu ma prawo do poprawienia egzaminu pisemnego.

Nie zaliczenie testu z większą ilością błędów lub nie zaliczenie poprawki nie dopuszcza do części praktycznej i powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym. Nie zaliczenie części praktycznej powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym.

Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, który jest ważny przez okres 5 lat od daty wystawienia.

KOSZT KURSU OD OSOBY - 400zł brutto

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Zapraszamy!

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM POLA WALKI JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE