ZGŁOSZENIA NA KURSY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W KURSIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
ORGANIZOWANY PRZEZ GLOBAL-MED

Dane personalne uczestnika

Dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Wysłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie na potrzeby niniejszego szkolenia.