SZKOLENIA BHP I PPOŻ

szkolenia bhp i ppoż
szkolenia bhp i ppoż
szkolenia bhp i ppoż
szkolenia bhp i ppoż
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm i instytucji różnych grup zawodowych w sektorze ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe w ramach stałej współpracy lub jednorazowych zleceń. Jesteśmy elastyczną firmą, która opracowuje program szkoleń w oparciu o charakter Państwa działalności, dzięki czemu zakres tematów i efekty szkolenia będą idealnie dostosowane do potrzeb pracowników.

Ochrona Przeciwpożarowa:
 1. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
 2. Przeglądy pod kątem przestrzegania przepisów ppoż. w budynkach, zakładach pracy.
 3. Rysowanie planów ewakuacyjnych, wyznaczanie dróg ewakuacyjnych.
 4. Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic i hydrantów wewnętrznych w budynkach.
 5. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.
 6. Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
 1. Szkolenia wstępne BHP – dla nowo zatrudnianych pracowników.
 2. Szkolenia okresowe BHP – dla wszystkich grup zawodowych (min. dla pracodawców, kadry inżynieryjnej, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych).

  Programy szkoleń z zakresu BHP tworzone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

  Zakres szkoleń obejmuje tematykę:

  • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
  • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
  • zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.
  • zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Szczegółowy program każdego szkolenia BHP uwzględnia specyfikę branżową Firmy dla której jest ono przeprowadzane.

Cennik naszych usług zawsze ustalany jest indywidualnie aby dopasować się do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Wysoki poziom kwalifikacji naszych specjalistów w dziedzinie PPOŻ i BHP oraz maksymalne zaangażowanie we współpracy z kontrahentem, wyróżniają naszą firmę jako partnera rzetelnego i godnego zaufania.

KOSZT KURSU - Wycena indywidualna - zapytaj o wycenę

Zapraszamy!

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE BHP I PPOŻ JUŻ TERAZ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE